«Obvietats» sobre elearning corporatiu…

Ara, per molt que siguin obvietats, caldria veure quantes organitzacions programen des d’aquesta perspectiva i quantes insisteixen en els formats més convencionals (que sens dubte no tenen perquè ser descartats «perquè sí»…

Guia dels crèdits ECTS i càrrega de treball.

Los créditos ECTS indican el volumen del aprendizaje a partir de los resultados de aprendizaje y su carga de trabajo asociada.
Se asignan 60 créditos ECTS a los resulta-dos de aprendizaje y la carga de trabajo asociada de un curso académico a tiempo completo o equivalente (36 a 40 semanas)

El projecte Tuning

L’enfocament Tuning i l’orientació professionalitzadora dels ECTS

Competències bàsiques de l’àmbit digital

Document publicat pel Dep. d’Ensenyament de la Generalitat.
Molt interessant el llistat de les competències (pàg 9) i l’annex 2 «Continguts clau de les competènies».
Paga la pena una ullada.