NAUTAE

OMNES NAUTAE SUMUS és un espai personal d’anotació i ordenació d’idees i/o opinions pròpies i alienes.

És, també, un espai personal de recursos, un lloc on anar «curant» fonts i informacions que corren per Internet i que, en algun moment, he pensat que em podria ser d’utilitat anotar quatres coses al respecte.

No és ben bé un PLE (Personal Learning Enviroment) però potser, a estones, segurament es comportarà com a tal…

Però tampoc no vull donar-li gaires voltes al que pugui o no pugui ser aquest espai. Serà el que hagi de ser…