10 metodologies i activitats per a avaluar i aprendre amb l’IA Generativa

Font/autor: Cristóbal Cobo | LinkedIn El grupo de expertos en inteligencia artificial del eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (Universitat Oberta de Catalunya) ha preparado una serie de recursos gráficos que pueden ser útiles para entender el funcionamiento de las IA generativas y tomar decisiones a la hora de integrarlas en el … [+]

Crear una presentació fent servir IA

És una eina de pagmaent. Sembla còrrer amb GPT4 i Dallee. Les presentacions creades no es poden descarregar, només compartir, al menys amb la demo. https://tome.app/

Crar un mapa conceptual fent servir IA

Necessitarem fer dues operacions: Demanar a ChatGPT que ens creï el contingut per a crear el mapa conceptual. Important el prompt. Un exemple molt senzill: 1. Hosting Servidor web Apache Servidor de base de datos 2. Dominio Registro 3. Código HTML CSS JavaScript 4. Navegador web 5. Contenido   2. Copiar el text entregat per … [+]

Vídeo didàctic de bust parlant creat amb IA

Aquesta breu Introducció als llenguatges de marques correspon al Certificat de Professionalitat IFCD0110 Creació i publicació de pàgines web.

El text del video està creat amb ChatGPT
L’avatar i la seva lectura amb d-id.com

Comodines para ChatGPT

Trobo per Linedin aquest document, molt senzill i interessant, sobre com afinar les cerques a ChatGPT. En el document consta l’autor.

Ús de ChatGPT en educació

Una guía rápida para docentes sobre ChatGPT

Al seguir esta guía, aprenderá cómo incorporar ChatGPT de manera efectiva en su práctica docente y aprovechar al máximo sus capacidades. Proporcionaremos ejemplos y estrategias específicos alineados con «What Works Best» de CESE NSW para ayudarlo a comenzar.

Creado por Andrew Herft
Traducido por Gisele Cordero

Productes/serveis d’IA

Copio tal qual un post de Linkedin de Joshua Novick amb un llistat d’aplicacions web basades en l’ús de l’IA Con el lanzamiento de #ChatGPT y #DALL-E todo el mundo está hablando de #AI (la #inteligenca #artificial) Antler, ha publicado este muy ilustrativo mapa de las compañias que están revolucionando el #generative #AI en las … [+]

Glossari del servei d’Acreditació de competències professionals

A Acreditació de competències professionals Procés pel qual una persona demostra les seves competències professionals i obté una certificació de competències professionals oficial. Activitat professional Manifestació dels coneixements i de les capacitats de la persona en forma d’acció, en la realització d’una feina determinada. Àmbit Conjunt de qualificacions professionals susceptibles de ser acreditades en el … [+]

Bloquejar una cel·la determinada en Excel

Passa de tant en tant: algú et fa una pregunta sobre un aplicatiu que en principi és fàcil fàcil i , en aquell moment, res. Això m’ha passat aquesta matí amb la pregunta sobre com protegir una cel·la (que conté, o no, fórmules).Ja feiem el que faria qualsevol usuari una mica habituat a moure’s amb … [+]