Instal·lar un paquet .AppImage en Ubuntu

Arribo a aquí al voler instal·lar Obsidian a partir d’un article de l’Enric Pineda

.AppImage és un format d’aplicacions portables per a Linux.

Dues maneres per instal·lar aquesta mena de paquets:

1. Des de terminal

1
2
3
chmod a+x paquete.AppImage
./paquete.AppImage

2. Fent clic dret i afegir «permetre executar l’arxiu com un programa executable» (o similar). Aquesta opció ha de permetre que al fer doble clic sobre  el paquet s’executi el programa.